Seriály
OPOZIČNÍ GLOSÁŘ

где родина мой


  ======================

=======================
KONTAKT DO REDAKCE:

info@radnicnilisty.cz
====================

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

Růžový panter
 


 

Politické spektrum
  ........................

Reportéři ČTV

OPOZIČNÍ ÚČET
 ______________

volební web

Dokument ČTV


alarmující
likvidační způsoby

co vše bylo uplatněno
při odvolávání
1. náměstka
z funkce

... v Karlových Varech se korupční NORMALIZACE už zcela usadila ...

Vaše apatie a lhostejnost je cestou do pekla pro všechny! (Dante Alighieri)

ARCHI - MEDIÁLNÍ OHLASY
 01.11.2017    Jiří Kotek 
Občané nasbírali více než potřebný počet podpisů k vyhlášení referenda o Vřídelní kolonádě a podali na magistrát k realizaci. Mocí opilí radní ho však odmítli realizovat ....


 05.05.2017    ARL 
V Pátek ráno v 8 hodin se sešli radní města K.Vary. Po zavazujícím jednání zastupitelstva se radní sešli a svém již čtvrtém mimořádném jednání během 10 dní znovu jednali o kočárové dopravě...


 04.05.2017    J.Kotek 
Shrnutí vývoje likvidace Nájemního vztahu Cechu fiakristů v Karlových Varech a namíchání mixu dojmů, pojmů a zmatečností, které z toho vzešly...


 04.05.2017    red.ARL 
Ve čtvrtek po silné mediální odezvě z tiskové konference města, kterou opvládla kritická vlná dění kolem kočárové dopravy, bylo narychlo opět svoláno jednání rady města. To bude následující den, v pátek ráno v 8 hodin...


 01.05.2017     
Na 1.máje - svátek práce, proběhlo protestní shromáždění za to, aby mohli fiakristé pracovat = vykonávat svou živnost kočárové dopravy. Svolání bylo ve zkráceném termnínu, v podstatě vynucené ultimativním jednáním radních ... k 30.4.2017 totiž nezákonně ukončili fiakristům provoz ve městě !


 29.04.2017    ARL 
fiakristé pod hektickým tlakem magistrátu ... veřejné protestní shromáždění na 1. máje: "Nechte nás pracovat"


 21.02.2017    z.s. Život & Prosterita 
... na veřejnosti se objevil informativní leták ohledně probíhající realizace záměru výstavby IDT u Tržnice. Leták obsahuje bvedle stručné informace o záměry také důvody nesouhlasu a návrh jiného řešení.


 10.02.2017    ARL 
Již od května 2016 se stala běžnou součástí jednání zastupitelstva Karlových Varů debata o kritickém dění na škole J.A. Komenského. Pedagogické kolegium se totiž déle než rok domáhá toho, aby vedení města jako zřizovatel školy, sjednalo na škole pořádek a odvolalo zde ředitelku


 27.01.2017    J.Kotek pro mfDNES 
Na zastupitelstvu jste kritizoval expertní skupinu pro územní plán. Co je podstatou vaší kritiky a proč jste navrhl její zrušení?


 13.01.2017    J.Kotek pro ARL 
Jakoby levé ruka nevěděla, co dělá pravá. Tak se jeví chování karlovarské KOAlice. Na jedné straně už předlouhých 6 let přešlapuje, aby byly K.Vary na seznamu světového dědictví UNESCO, ... Na druhou stranu však hledají betonárny, které by dodaly statisíce kubíků betonu na IDT u Tržnice ...


 12.01.2017    J.Kotek pro Zprávy z Chebu 
Nedalo mi to, abych nezhlédl on-line vysílání z jednání zastupitelstva města (ZM). Bylo to mimořádné jednání zastupitelů města Chebu o setrvání obviněného starosty P.Navrátila ve funkci


 23.12.2016    J.Kotek pro mfDNES 
Primátor Kulhánek pro média uvedl, že nepřijetí usnesení ve věci IDT nic neznamená. Zásadně s ním nesouhlasím. takovým názorem jen a jen znevěrohodňuje reálnou politiku v očích veřejnosti!


 22.12.2016    ARL 
Na vánočním jednání Zastupitelstva města byla projednávána architektonická studie Integrovaného dopravního terminálu (IDT). Jiskřivá a kvalitní debata rozvalila koaliční bohorovnou jistotu "jediného možného řešení" u Tržnice a poukázala na ...


 15.12.2016    ARL 
Právě probíhající obviňování 23 exponentů korupčních kauz v ROP SZ je velmi opožděným vzedmutím Protikorupční PČR a VSZ. V každém případě je skvělé proto, aby korupční gangsteři věděli, že když kradou, že už nikdy nebudou moci spát klidně, protoře je to zpětně může dostihnout!


 14.12.2016    info a Deník  
9. prosince předali zakladatelé NFPK, pan K.Janeček, J.Kraus a K.Randák cenu Jiřímu Kotkovi...