Seriály
OPOZIČNÍ GLOSÁŘ

где родина мой


  ======================

=======================
KONTAKT DO REDAKCE:

info@radnicnilisty.cz
====================

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

Růžový panter
 


 


INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ TERMINÁL u Tržnice
Datum: 06.12.2016
stanovisko ALTERNATIVA

Aktuálně byla koaličním vedením města zahájena procedura směřující ke stavbě IDT s koncentrovanou dopravou autobusů meziměstských, MHD a vlaků, do prostoru u Tržnice, do cípu mezi Horovu a Varšavskou ulici, tj. na plochu cca 1,2 ha.

 

Dlouhodobé ALTERNATIVNÍ stanovisko ve věci řešení prostoru kolem Tržnice vychází z konceptu vize a rozvoje města na 20 let, kterou jsme na začátku 90.let vytvářeli společně s mnoha odborníky a erudovanými občany města (architekty, inženýry, doktory, lázeňskými manažery, apd.). Tuto práci pak tehdejší vedení města předalo francouzské firmě Ganide, která ho za 20 mil.Kč dále rozvedla.

 

 

Následně jsme proto vždy respektovali a prosazovali v zadávacích debatách k novému územnímu plánu řešení lokality Tržnice a Dolního nádraží ve vizi vymístit autobusy MHD dále od Tržnice, sblížit s Dolním nádražím ať už zcela, nebo řešením v místě bývalého zimního stadionu (Varšavská) a prostor kolem Tržnice k Národnímu domu udržet jako otevřený veřejný prostor. Tedy jako základ nového komunikativního centra městského života pro možnosti trhu a spolčování. Toto jsme nezastávali jako dogma, ale jako východisko pro otevřenou veřejnou debatu a otevřenou architektonickou soutěž v těchto principiálních intencích.

 

V období koaličních slepenců ODS s ČSSD s dalšími volebními subjekty (do r. 2010) byl domluven a umožněn vstup společnosti Gama Property / Lord Ship do města. Tato vykoupila od Českých drah pro město veledůležité pozemky dnešního „letiště“ mezi Plynárenskou lávkou a podélnou ulicí Západní. Před schválením bylo i vložení dalších navazujících pozemků města do společnosti, ale to se naštěstí podařilo zastavit (2010). Nová koalice vedená KOA , ODS a přeběhlíky, dnes ještě společně s ČSSD a odpadlíky ANO, jedná intenzivně s developery o podmínkách realizace jejich záměrů. Při každém jednání zastupitelstva, ve kterém došlo na jakoukoliv souvislou debatu s řešením lokality Dolního nádraží, vystupuje ALTERNATIVA s připomínkou dvou podmínek: zabudování řešení veřejné dopravy v dané lokalitě s přenesením dopravy od Tržnice a zachování maxima možného zeleného pobřežního pásu, který vymezuje stávající kolejiště.

 

Přestože probíhá tvorba Územního plánu, ve které mělo být obsaženo výše uvedené, připravilo si koaliční vedení města šokující záměr, když na prvním poprázdninovém jednání zastupitelstva města položilo 4. září na stůl „Zadání změny Územního plánu - IDT(viz.tabulka hlasování) svázanou s projektem, který veškerou veřejnou dopravu zkoncentroval k Tržnici! K tomuto projednávanému bodu jsme otevřeli kontroversní debatu, která se přenesla i do následného, listopadového jednání zastupitelstva, při kterém došlo ke zřetelné polarizaci mezi zainteresovanou vládnoucí koalicí a opozičními zastupiteli. Také zde již vystoupilo více občanů a odborníků, kteří argumentovali proti rozběhnutému projektu. Navíc se v mezidobí uskutečnila veřejná debata v Národním domě, jejíž výsledkem bylo silné odmítnutí občanů projektu IDT u Tržnice, dogmaticky vadávané za "jediné možné řešení". Ve městě se zvedla vlna odporu nejen odborné veřejnosti, dokonce dvanáct architektů se společné podepsalo pod výhrady, pod jinou odmítací petici se podepisují i lidé žijící či podnikající v obchodně správním centru.

 

 

Protože je však zadání Změny územního plánu monotematickým zadáním s řešením pouze v daném místě u Tržnice a neposkytuje možnost variantního řešení, je pro nás nepřijatelné. V daných souvislostech musíme než akceptovat svojí menšinovou opoziční pozici v zastupitelstvu oproti umíněné pozici vládnoucí koalice, která domluvený projekt s developery prosazuje. Vyjadřujeme stanovisko, že jsme odhodláni pomoci prosadit rozumnější a přijatelnější řešení, které vychází z našeho dlouhodobého přístupu, posílili jsme svoje pozice pro zahájená řízení Stavebního úřadu a předložili jsme k „Záměru změny ÚP – IDT u Tržnice“ své připomínky. Abychom však mohli podat Námitky, museli jsme získat podporu veřejnosti. Ta podpořila ustanovení „zmocněnce veřejnosti“ podpisy více než dvojnásobného počtu oproti počtu, který je zákonem požadován.  

 

Vítáme aktivitu jiných opozičních politiků, občanských skupin a také prosté veřejnosti, podnikatelů a odborníků, kterým vyjadřujeme podporu a ochotu s nimi korigovat či rozvíjet smysluplné záměry a spolupracovat na společném postupu. Je skvělé, pokud dnes lidé překonávají strach a obavy z negativních dopadů ze strany funkcionářů a magistrátu, protože řešení veřejné dopravy v centru města není jepičím projektem v časovém horizontu volebního období vládnoucí koalice, ale projektem s negativními dopady na desítky let. 

 

Jiří Kotek, zmocněnec veřejnosti
zastupitel ALTERNATIVA