Seriály
OPOZIČNÍ GLOSÁŘ

где родина мой


  ======================

=======================
KONTAKT DO REDAKCE:

info@radnicnilisty.cz
====================

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

Růžový panter
 


 


Zatýkání ROP SZ - hodně pozdní akce !
Datum: 15.12.2016
ARL

 

Právě probíhající obviňování 23 exponentů korupčních kauz v ROP SZ je velmi opožděným vzedmutím Protikorupční PČR a VSZ. V každém případě je skvělé proto, aby korupční gangsteři věděli, že když kradou, že už nikdy nebudou moci spát klidně, protoře je to zpětně může dostihnout!

ROP severozápad a jeho tunelování je dnes středem mediální pozornosti. Škoda, že cenzura a bojkot regionálních redakcí zapadla do kontextu "slepoty a nezájmu" ostatních orgánů politických a úřednických vč. policie a státního zastupitelství. To se pak proti korupci skutečně bojovat nedá. Tedy dá, pouze efekt je spíše sebevražedný, než účinný. Škoda, že ani z takto výrazných, jasných a jednoznačných výstupů se do médií ani k vyšetřujícím orgánům v dané době nedosta nic. Všechny ty argumenty totiž měly a stále mají pevné podklady v archivech ROP, krajů i investorů a příjemců dotací. Politici se v nákladných kampaních vrátili do funkcí, nebo se v klidu přesunuli užívat benefitů. Proto pak pan premiér Sobotka komentuje úterní policejní akce s předváděním aktérů slovy: "To jsou staré věci, to se nás už netýká."

 

Dotace ROP se ztrácejí v krajském tunelu / 29.5.2012 (!)


Záznam kritiky z mimořádného jednání krajského zastupitelstva 29.5.2012  Dotace do Karlovarského a Ústeckého kraje jsou čerpány v rozporu se zákonnými pravidly. Politici ODS a ČSSD vytvořili velmi organizovaný systém na jejich "čerpání". Tento systém je od počátku do konce realizace projektu, tedy včetně přidělení veřejné zakázky a jejího předražení


 

ZKK - k řešení odpovědnosti v ROP / (25.3.2013) (!)

Relativní marnost boje s korupcí právě v ROP, když media převálcovala cenzura a bojkot. Videozáznam z jednání  krajského zastupitelstva se na veřejnost nedostalo nic. Pikantní jsou zejména návrhy na usnesení prezentované na závěr vystoupení. V hlasování je však podpořili pouze zastupitelé ALTERNATIVY(!). Všichni ostatní s máslem na hlavě nikoliv.

zazněly zde jednoznačné návrhy na řešení korupční krize v ROP NUTS II SZ v karlovarském kraji ... zainteresovaní zastupitelé jednoznačně odmítnuli vymáhání škody po odpovědných a vytvoření tlaku na PČR a SZ, aby věci rošetřily !

 

 

K rezignaci na člena výboru ROP SZ J.Kotek uvedl: „Když jsem byl nominován do Rady ROP  SZ, která žádosti o dotace projednává a schvaluje, usiloval jsem pak dva roky o proniknutí k bazálním dokumentům výběrových řízení na Úřadu ROP SZ, ke kterým jsem se však nedostal. Vedení úřadu mi v tom permanentně bránilo. Žádal jsem o podporu členy výboru. Následně, když jsem předložil do jednání jasný návrh na usnesení, tak všichni ostatní radní (starostové, funkcionáři kraje i senátor) mi namísto podpory a schválení usnesení, které by ředitelce uložilo mi dokumentace poskytnout, schválilo jiný návrh: „J. Kotek se může obrátit na soud, s žalobou o vydání dokumentů“

Vlastní text rezignace (7.4.2014)http://www.radnicnilisty.cz/rop-vybor-rrs-odstoupeni-/

 

Oni z tohoto posledního možného aktu se do médií nedostalo vůbec nic, přestože byly ve všech výše uvedených případech obesílány všechny regionální redakce a tyto záznamy vyvěšeny na internetovém portále radnicnilisty.cz.