Seriály
OPOZIČNÍ GLOSÁŘ

где родина мой


  ======================

=======================
KONTAKT DO REDAKCE:

info@radnicnilisty.cz
====================

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

Růžový panter
 


 


Expertní skupina pro územní plán? … zrušit!
Datum: 27.01.2017
J.Kotek pro mfDNES

Na zastupitelstvu jste kritizoval expertní skupinu pro územní plán. Co je podstatou vaší kritiky a proč jste navrhl její zrušení?


Ta skupina je úkazem typického korupčního mechanismu, tedy jeho součásti. Primárně jsou totiž veškerá potřebná opatření k vytvoření územního plánu dána zákonem a to stavebnímu odboru. Tam jsou odborné kapacity, jejich financování a podkladové i technické zázemí. Zákon umožňuje bezprostřední propojení jednoho určeného zastupitele. Nadto je zde odborná komise architektury a také výbor rozvoje, primátor, náměstci a rada se zastupitelstvem. Ustavení tzv. expertní komise s pevným platem je pouze zalepením zásluh a udržení vlivu na zapracování různých zájmů do ÚP. Tak se do této komise dostala zástupkyně developera dolního nádraží, paní Dvořáková, starostrukturní „architekt“ z ODS pan Bursík, přeběhlý ex-náměstek Růžička, a pak manžel paní radní. Skupinu ještě doplnil expert na účelové posudky pan Frouz (ČSSD), který nám takto ovlivnil např. MF halu. Práce této „expertní“ komise je vytržená ze závislosti formálního projednávání zastupitelů a prosazuje "své expertní" zájmy. Jako zavazující bonus pak vypadá 20 tisícový měsíční honorář, který za to každý z nich pobírá. Definitivně se zdiskreditovala právě na tvorbě IDT u Tržnice, kde si dokonce sami, bez výběrového řízení mohli udělat - za necelý milion  - jakousi architektonickou studii. Na tomto projektu se nyní ukazuje jak nekompetentní a účelové, netransparentní je její počínání. Se zkušenostmi s karlovarskými kauzami a losovačkou je to pak smutný kontext trvajícího karlovarského korupčního prostředí. Právě proto jsem navrhl její zrušení, které podpořila čtvrtina zastupitelů, vesměs těch, kteří jsou mimo takovéto korupční mechanismy.“