Seriály
OPOZIČNÍ GLOSÁŘ

где родина мой


  ======================

=======================
KONTAKT DO REDAKCE:

info@radnicnilisty.cz
====================

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

Růžový panter
 


 


PROTEST FIAKRISTŮ - veřejnéí shromáždění
Datum: 01.05.2017


Na 1.máje - svátek práce, proběhlo protestní shromáždění za to, aby mohli fiakristé pracovat = vykonávat svou živnost kočárové dopravy. Svolání bylo ve zkráceném termnínu, v podstatě vynucené ultimativním jednáním radních ... k 30.4.2017 totiž nezákonně ukončili fiakristům provoz ve městě !

 

 

 


Tisková zpráva

PROTEST NA PODPORU CECHU KOČÁROVÉ DOPRAVY v K.VARECH

V listopadu se fiakristé z médií dozvěděli, že rada města projednala to, že jejich Cech je v prodlení s platbou nájemného a schválila výpověď nájemní smlouvy s Cechem uzavřené před 2 lety na pět let. Po jednání Cechu s vedením města, proběhla následně  v cechu reorganizační náprava stavu. Předsedkyně Cechu, paní Vladimíra Žeravíková, byla odvolána a vyloučena. Důvodem byla zpronevěra vybraných peněz fiakristů, které nepředala k danému účelu na magistrát. Zvolena byla nová předsedkyně, paní Hana Slivoňová. Ještě v prosinci byla uhrazena dlužná částka za nájemné. Na jednání zastupitelstva ubezpečili pan primátor a jeho náměstek, že situace je tímto stabilizována a vyřešena.

Přes tento stav však vydali radní Cechu výpověď z nájmu s datem 25.ledna 2017 a vyhlásili zmatečné výběrové řízení. Když proběhlo a rada města schválila paní Žeravíkovou za vítěze, pozastavil primátor toto usnesení rady města. Na zastupitelstvu bylo dne 25.4.2017 výběrové řízení zrušeno a radě doporučeno, aby revokovala předcházející listopadové usnesení ve věci výpovědi a to ve smyslu debaty zastupitelů. A to ta, aby uvedla stav kolem kočárové dopravy do pokojného stavu, který těmto intrikám předcházel.

Rada města však na svých tajných jednáních (dopolední a podvečerní v den 26.4.2017) toto usnesení nerespektovala a v duchu výpovědi vyzvala Cech, aby okamžitě převzal a podepsal dodatek k nájemní smlouvě a to s tím, že pokud tak neučiní, skončil by k 30.4.2017 s provozováním kočárové dopravy podle smlouvy. Dodatek nájemní smlouvy však legitimizuje neplatnou výpověď a pouze prodlužuje výpovědní lhůtu, ve které by tak radní hledali další restriktivní řešení.

Radní města tak navodili na Cech nátlakovou situaci, ve které by měla být od dnešního dne ukončena kočárová doprava ve městě.

Proto Cech veřejně protestuje a dožaduje se práva provozování živnosti svých členů, púodle platné Nájemní smlouvy s datem účinnosti do roku 2020.

V Karlových Varech dne 1.5.2017

za cech fiakristů
předsedkyně Hanka Slivoňová, Hana Šimonovská,
Jiří Kotek, zastupitel, zmocněný cechem k jednání

 

PS …. Na protestní akci fiakristů se nedostavil žádný s funkcionářů města, přestože v předešlých dnech svojí účastí ozdobili nejen sobotní sraz šlechticů, ale také nedělní odpoledne s pálením čarodějnic. Shromáždění u pošty z magistrátu monitoroval pan Lepík. Po té, když se protestující fiakristé vydali na svou ohlášenou trasu do centra, Městská policie jim posílenou hlídkou zabránila v ul. Karla IV pokračování v jízdě kočárů. „Je to poprvé od listopadu 1989, kdy nebylo umožněno vykonat procesí ohlášeného veřejného shromáždění. Fiakristům navíc magistrát tímto aktivním zásahem skutečně zabránil v jízdě městem.“

Aktualizace J.Kotek