Seriály
OPOZIČNÍ GLOSÁŘ

где родина мой


  ======================

=======================
KONTAKT DO REDAKCE:

info@radnicnilisty.cz
====================

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

Růžový panter
 


 


Happening Tříkrálový za svobodu tvorby - vyhlášení
Datum: 05.01.2013
j.kotek

V návaznosti na persekuci při provozování osobní aktivity v malířské i jiné tvorbě v K.Varech
(vysv. pod čarou)

 

bude probíhat dne 6. ledna 2013 od 13.00 do cca 15.30 hod.

 

tříkrálový

tvůrčí happening

 

Jeho smyslem je poukázat na represi, kterou Město vůči umělcům vytváří a protestovat proti ní.

Cílem je, aby mohla být v Karlových Varech provozována umělecká činnost bez zábran.

 

Komu to vadí, malíři, fotografové, umělci i nadšenci ...

... přijďte ve 13 hod. k Mlýnské kolonádě se svým náčiním ...

a pojďte zasvětit Tříkrálové odpoledne své tvorbě

pomožte sobě i svým kolegům,

pomožte udržet ve společnosti uměleckou

ale i zájmovou tvorbu

jako jeho všednodenní součást veřejného prostoru

 přijďte zachtit Tříkrálovou atmosféru, zimní lázně,

a tvůrčí happening ve veřejném prostoru!

 

 

 

 

*/ mediální pozornost posledního adventního týdne upoutal problém Švýcarky, malířky, paní Doris Windlin, která se pokoušela opakovaně v Karlových Varech malovat. Ukázalo se, že se nejedná o případ individuální, ale obecný, proto vznikla aktivita proti této persekuci.

 

Přezkoumání činnosti Městské policie v Karlových Varech

 

Dne 17. prosince 2012 se na zastupitele J. Kotka obrátili občané s podnětem malířky, návštěvnice v Karlových Varech, která byla opakovaně vykázána, když chtěla venku ve městě malovat. Neměla totiž povolení a podle výkladu strážníků MP činila zábor veřejného prostranství. Vykázali ji pod pohrůžkou vysoké pokuty (dne 10. prosince 2012 částkou 50.000 Kč odkazem na Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb.).

 

Iritující je představa, že kdokoliv navštíví město, vyndá si malířský stojan, či v téže logice fotografický stativ, či stojan na noty, vystavuje se nebezpečí perlustrace, pokuty a obdobné policejní či správní šikany. Proto zastupitel J. Kotek pozval tuto paní do Karlových Varů, aby obraz dokončila.

 

Zastupitel pachatelem

 

Dne 20. prosince 2012, v Karlových Varech, v místě na začátku ul. Lázeňská (pěší zóna) u Mlýnské kolonády rozbalil zastupitel v blízkosti malířky Doris Windlin malířský stojan a začal zde malovat obraz. Po půl hodině přijíždí motorizovaná hlídka městské policie a provádí policejní úkony, které končí odkazem, že případ postupují „výše“ ke správnímu řízení.

 

Tím se stal „zastupitel pachatelem“ a vstoupil do děje policejní a správní šikany jako poškozený.

 

Nahraný videozáznam zákroku MP, ze kterého je patrná podstatná část „zákroku“:

https://plus.google.com/photos/107149127632284279089/albums/5823998736444650161?authkey=CI2CgqqFqbGbxwE

 

Policisté postupovali velmi slušně, nicméně nestandardně.

Poškozenému nebylo zřetelně doloženo, čeho se dopustil, nebyl s ním sepsán dokument, do kterého by se mohl vyjádřit, ale byl perlustrován. Proto musel předložit své doklady a proto byl orgánem MP „zapsán“. Orgán MP ústně sdělil, že s ním bude zahájeno správní řízení a opakovaně pak, že to postoupí k vyřízení „výš“.

Takovýto postup lze pokládat za šikanu, potažmo za zneužití pravomoci veřejného činitele.

Toto chování není pouhým excesem konkrétní hlídky MP, nýbrž se zde jedná o případ, který strážníkům k řešení nařizují nadřízení a policisté ve službě ho praktikují rutinně na občany i zahraniční turisty!

 

Proto je k odpovědnosti poukázán velitel Městské policie a ze zákona o obcích odpovědný primátor města, který MP řídí. Oba veřejní činitelé tento svůj šikanující přístup deklarují veřejně a hlavně ho k výkonu ukládají strážníkům, k represivnímu výkonu služby MP.

 

Zákonnou oporu pro tento postup demonstrují veřejní činitelé postupně v těchto předpisech: Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích,  Vyhláška města OZV 2/2011, O místním poplatku za zábor veřejného prostranství a nově Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

 

Zcela URČUJÍCÍ je v dané věci STANOVISKO primátora P.Kulhánka, které veřejně v médiích prezentuje (viz. například hlavní regionální zpravodajství ČTV, či TV Prima dne 20.12.2012)

 

Zpravodajství ČTV: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/212411000141220-udalosti-v-regionech/obsah/236271-malirka-vykazana-z-verejneho-prostranstvi/)

 

DENÍK KARLOVARSKA – noviny http://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/malirku-vykazali-z-kolonady-20121221.html / Malířku vykázali z kolonády

 

mfDNES  - noviny – http://zpravy.idnes.cz/malirka-doris-windlinova-se-vratila-malovat-do-karlovych-varu-pbm-/domaci.aspx?c=A121220_161403_vary-zpravy_slv

 

Obdobně je mocenský vztah vyloučení malby popsán v konkrétním vztahu k malířce, paní Windlin, které primátor Kulhánek zaslal dne 21.12.2012 odpoledne na e-mail, jehož veřejnou důležitost zdůraznil rozesláním na 80 e-mailových adres novinářů a funkcionářů města. Servilní textu e-mailu obhajuje diskriminační postoj k aktu provozování malby a označuje ho za porušení zákona (tentokráte O pozemních komunikacích).

 

Zákon říká něco jiného, než reprodukují činitelé města

Ani jedna z aplikovaných právních norem neobsahuje ustanovení o zákazu či podmínění  malby, fotografování či jiných obdobných občanských aktivit. Proto je postup odpovědných veřejných činitelů ve výkonu služby Městské policie v Karlových Varech nepřípustný, veřejnost šikanující a potažmo destabilizující důvěru veřejnosti v policejní složku obecně.

Primátor a velitel MP mohou činit tuto šikanu pouze proto, že disponují mocí veřejných činitelů. Nakládají s ní nezákonně a je jedno, zneužívají-li svojí moc účelově či z nevědomosti.

 

Je třeba se odmítnout přístup nezákonné autority a vyžádat dohled nad vystupováním policejních orgánů MP, kdo kompetentní zjednána nápravu a uloží zákonné nápravné opatření?    

 

Vysvětlivky: Aplikované právní normy:

  • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích (neoprávněný zábor, pokuta 50.tis.Kč) neobsahuje zobecnitelnou textaci se nevztahuje k malbě a podobným občanským aktivitám  
  • Vyhláška města OZV č. 2/2011, čl.3., odst. 2. O místním poplatku za zábor veřejného prostranství se nevztahuje k malbě a podobným občanským aktivitám (viz.: http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=11)  
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích neobsahuje zobecnitelnou textaci a proto se nevztahuje k malbě a podobným občanským aktivitám.