Seriály
OPOZIČNÍ GLOSÁŘ

где родина мой


  ======================

=======================
KONTAKT DO REDAKCE:

info@radnicnilisty.cz
====================

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

Růžový panter
 


 


ZŠ J.A. Komenského je v půl roku trvající stávkové pohotovosti
Datum: 10.02.2017
ARL

Již od května 2016 se stala běžnou součástí jednání zastupitelstva Karlových Varů debata o kritickém dění na škole J.A. Komenského.

 

Pedagogické kolegium se totiž déle než rok domáhá toho, aby vedení města jako zřizovatel školy, sjednalo na škole pořádek a odvolalo zde ředitelku. Ta zjevně selhává manažersky i profesně. Takto to již prezentovali při jednání už i sami funkcionáři města.

Do koalice se proto při jednání zastupitelstva, v kontrole usnesení pustil J.Kotek: „Rodiče žáků školy se marně domáhají, aby jste jim zajistili od vedení školy řádně vyúčtování pobytu školy v přírodě, ale ani za 1,5 roku se tak nestalo. Pedagogické kolegium muselo dokládat řadu pochybení, přesto se stále marně dožaduje změny vedení školy.“ Jeho návrh na usnesení, aby vedení města vyřešilo neutěšenou situaci ve škole, mu dokonce odsouhlasilo již květnové zastupitelstvo, ale vedení města ho nenaplnilo. Proto na něm tvrdošíjně trvá.  

Zastupitel J.Fujdiar kritizoval kontrolní zprávu magistrátu: „Kontrolní zpráva sice poukázala na pochybení ředitelky, ale nevyčíslila je!“

Otec jedné z žákyň, pan Pokorný, už v předchozích jednáních zastupitelstva důrazně žádal předložení vyúčtování školy v přírodě: „Je více než rok po škole v přírodě a my po Vás jako zřizovateli chceme řádné vyúčtování našich peněz, ale vy stále nic. Tohle by si nikdo v žádné jiné práci nemohl dovolit. Ujišťuji Vás, že nedáme pokoj, dokud to nezajistíte.“

Primátor na to při jednání reagoval tak, že nezná způsob, jakým by ředitelku mohli odvolat. Předsedkyně kontrolního výboru, paní H.Zemanová ve výboru věc také neřeší. Jednak se totiž ve výboru domnívají, že jim tato problematika k řešení nepřísluší a tak se stejně jako vedení města odvolává na vyčkávání výsledku šetření policie.

„Práva a kompetence zřizovatele mají pan primátor P.Kulhánek a náměstek J.Klsák,“ uvedl J.Kotek, “ti však namísto řešení evidentních problémů, doslova kriminálních, asertivně neřeší nic. Dělají jen nestandardní kličky a vedou prázdná, nic neřešící jednání. Již půl roku je pedagogické kolegium ve stávkové pohotovosti, při jednání červnového zastupitelstva dokonce demonstrativně stávkovali. Magistrát sice uměl nezákonným postupem posvětit falešné důvody odvolání tehdejší zástupkyně ředitelky, S.Klečkové, ale už neumí odvolat samotnou ředitelku, přestože na ní sám primátor podal trestní oznámení(!) Naopak, radní namísto sebereflexe nekompetentního zásahu do školy, dosadili si tam nového, ale problémového zástupce. Na policii dokonce primátor podal zcela hloupé trestní oznámení a myslí si, že policie to za jeho neschopné radní vyřeší! Přitom magistrát je dnes plný policejních ex-důstojníků, kterými se primátor obklopil. Proto jejich trestní oznámení nemohu pokládat za nic jiného, než účelově podaný neškodný a alibistický cár papíru.“

Pedagogičtí pracovníci sami pokládají situaci za neudržitelnou a psychicky vyčerpávající. Paní L.Mihalová z odborů školy k tomu uvádí: „Situace na škole se neuklidnila, spíše naopak. Na škole je chaos, nový zástupce snad ani nezná náplň své práce. S ředitelkou a druhou zástupkyní tak vytvořili silnou trojku proti nám pedagogům, kteří se snažíme kritickou situaci školy řešit. V současné době si na školu povolali mediátora. Toho při zkušenosti ze tří zcela marných sezení většina pedagogů odmítá. K „ozdravení vztahů“ to rozhodně nesměřuje, protože problémy školy jsou neřešené. Nálada ve sboru houstne, do psychicky neúnosných rozměrů. Vedení školy se oklepalo, když vidí, jak primátor i náměstek veřejně vyhlašují, že ředitelku nelze odvolat. Projevuje se to u ředitelky a jejích zástupců na další aroganci a povýšenosti v jednání s pedagogy.“

„Ve škole je neskutečně husto,“ uvádí paní učitelka Volopichová, „dnes už to je o strachu, deziluzi a velkém zklamání nad tím, že krizi na škole nejsou schopni řešit ani dva nejvyšší funkcionáři ve městě, primátor s náměstkem, ani radní. Těm ani nevadí jejich vlastní selhání při odvolávání předcházející zástupkyně ředitelky. Kdo jiný by to měl řešit než právě oni? Jsme ve stávkové pohotovosti, prosíme, žádáme, poukázaly jsme na mnohá pochybení a neschopnost ředitelky, brečíme, stresujeme se, ale nic se neděje. Naopak je to horší a horší. Je to lidsky strašná situace.“

 

související:K aktuální situaci na ZŠ J.A.Komenského / Datum: 15.06.2016