Seriály
OPOZIČNÍ GLOSÁŘ

где родина мой


  ======================

=======================
KONTAKT DO REDAKCE:

info@radnicnilisty.cz
====================

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

Růžový panter
 


 


Oponuji primátorovi: Nepřijetí usnesení není nic!
Datum: 23.12.2016
J.Kotek pro mfDNES

Primátor Kulhánek pro média uvedl, že nepřijetí usnesení ve věci IDT nic neznamená. Zásadně s ním nesouhlasím. takovým názorem jen a jen znevěrohodňuje reálnou politiku v očích veřejnosti!

 

Primátor města, pan Kulhánek, předložil zastupitelstvu jako samostatný bod jednání IDT (Integrovaný dopravní terminál) s tímto návrhem na usnesení: „Zastupitelstvo města Karlovy Vary vzalo na vědomí   pořízení čistopisu architektonické studie Integrovaný dopravní terminál Karlovy Vary, včetně architektonického modelu ve formě vizualizace.“

.

Dvouhodinová debata opozičních zastupitelů, dotčených osob a odborné veřejnosti s vedoucí koalicí města ukázala, jak hluboko jsou radní zakopáni se svým „jediným možným řešením“ IDT u Tržnice. Po poměrně bouřlivé debatě se navíc stalo to, že předložené usnesení nebylo přijato! K tomuto významnému počinu však, pan primátor Kulhánek do médií prohlásil, že neschválení neznamená nic(!)

.

To je hrubá dezinformace a bagatelizace problému. Nepřijetí jakéhokoliv předloženého usnesení je problém. Kdyby nebyl, postrádá jeho předložení zásadního smyslu - proč by jinak mělo být vůbec předkládáno? Neschválení proto znamená minimálně to, že vyhazované peníze na studii IDT u Tržnice, včetně modelu a vizualizace zastupitelstvo neschválilo a primátor se tak ocitl v poloze jednak zneužívání pravomoci veřejného činitele, porušování rozpočtové kázně a také způsobování škody. Za toto samozřejmě nese on a z části i jeho souputníci odpovědnost. Otevřenou otázkou však zůstane, kdo za takovou nezodpovědnost skutečně zaplatí.

.

 

 Jiří Kotek, zastupitel