Seriály
OPOZIČNÍ GLOSÁŘ

где родина мой


  ======================

=======================
KONTAKT DO REDAKCE:

info@radnicnilisty.cz
====================

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

Růžový panter
 


 


Setrvání obviněného ve funkci není součástí práva presumpce neviny
Datum: 12.01.2017
J.Kotek pro Zprávy z Chebu

Nedalo mi to, abych nezhlédl on-line vysílání z 26. jednání zastupitelstva města (ZM), konaného ve čtvrtek 12.1.2017.  Bylo to mimořádné jednání zastupitelů města Chebu o setrvání obviněného starosty P.Navrátila ve funkci.
(vysv.:  dotačním podvodům, korupčním a klientelistickým procesům se z opozičních lavic kraje a v K.Varech dlouhodobě vymezuji a štve mě, že to je u nás vůbec možné a tak moc zakořeněné ... proto můj zájem a proto komentář).

Ne, že bych čekal odvážný a jediný možný krok obviněného, kterým by bylo uvolnění veřejné funkce. Byl jsem však zvědavý na debatu, která kolem toho mezi zastupiteli města Chebu proběhla.
Principiální problém je, že na funkci nejvyššího reprezentanta města obviněný lpí a drží se jí zuby nehty. Zásadně však prohrál tím, že vůbec připustil mimořádné jednání zastupitelstva. Při tomto se totiž schoval za mandát zastupitelů a potažmo občanů Chebu, které tím svým čtvrtečním happeningem do toho zatáhnul. Tím totiž starostenský majestát neomyvatelně potřísnil korupcí a klientelismem, za které je právě obviněn a z Chebanů udělal tolerantní spolupachatele. Nic více, nic méně. Proto vítejte Chebané v losovačkovém klondajku, do kterého jste svými obhajobami zapadli hlouběji než Karlovaráci - ti se totiž veřejně obhajovat svojí proslulou losovačku neodvážili.

Obviněný nepřekvapil, svojí úvodní sebechválou toho co dokázal, ani hádankovou rádoby omračující cifrou o výši dotací EU, kterou jeho přičiněním Cheb získal. Tvrdím, že by Cheb a celý region získal v realizačním výsledku dvakrát tak velký objem provedených investic, kdyby zakázky nebyly manipulované, ale transparentní a korektní. Také by k tomu region získal o čtvrtinu více dotací, kdyby jim to před 4 lety z Bruselu nezarazili, jako odstrašující příklad čerpání dotací v našem ROP SZ (!)
Šokem pro mě byla vystoupení členů ODS - strany v mém vědomí nereformovatelné, ale o svou reformu se snažící. Jejich příspěvky mi zněly jakoby probíhala porada kmotrů mafie, která (cituji: pana Lindu) "vždycky byla soudržná a uměla si chodit naproti pro ty projekty"(!) Ano, přesně tak to bylo a toho byli všichni obvinění a desítky dalších neobviněných organizovanou součástí.

Pan starosta je dle diskuse v Chebu vnímán jako skvělý, mladý člověk, který pyká za staré hříchy jiných. Nepyká, nese si svůj díl spoluviny a pokud mu bude přičteno předsednictví komise, která resuscitovala neúspěšné projekty a vracela je k financování z dotací EU, pak se jen těžko bude stavět na nohy a hlásat svojí nevinu. Ani já mu neupírám jistou míru slušnosti a schopností. Ale zločinu se lze dopustit i z pouhé hlouposti, nebo volby špatných přátel. Nicméně každé rozhodnutí být u TOHO a součástí TOHO, to bylo osobní volbou obviněného a důsledky viny a trestu jsou od toho neoddělitelné.

Vím, že prokázat svou nevinu není obviněnému tak jednoduché, proto vláčet si přitom starostenskou kouli je z mnoha důvodů nerozumné i nepraktické. Vyzvedávat důvod etický a morální jako hlavní nebudu, přestože to tak sám vnímám, ale generace politiků posledních 15 let neví co to je, takže jak na zastupitelstvu bylo vidět, ani v Chebu se tyto ctnosti nenosí. A poslední doušku k toliko odmítané presumpci viny, tedy to, že obviněný první muž Chebu má podle Listiny také právo na presumpci neviny. Tak zvrácenou interpretaci Ústavního práva jsem ještě neslyšel a zmrazilo mě, z čích úst to zaznívalo - senátora a ředitele gymnázia https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/fcb/1/16/1f641.png Pan obviněný přece může jako neodsouzený a nevinný člověk svého práva dosyta užívat a může pobíhat po Zeměkouli, pracovat, starat se a radovat s rodinou, může cokoliv, ale je zcela nepřijatelné, aby v uměřeně slušné společnosti zastával veřejnou funkci, zastupoval veřejnost a pobíral plat z veřejných prostředků.

PS
Prokáže-li se vyšetřováním nevina obviněného nebo se nepodaří prokázat, bude obvinění zrušeno. Pan obviněný má velmi svéráznou představu, že mu za to vzniká nárok na jakoukoliv náhradu. Nebude-li obvinění zrušeno, bude sepsána žaloba a pan obviněný může obhájit svou nevinu u soudu. Do té doby může žít naplno.

Jiří Kotek, karlovarský