Seriály
OPOZIČNÍ GLOSÁŘ

где родина мой


  ======================

=======================
KONTAKT DO REDAKCE:

info@radnicnilisty.cz
====================

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

Růžový panter
 


 


ŠIROKÁ SÍŤ - alarmující likvidační praktiky
Datum: 28.07.2011
ARL - red.


ODVOLÁNÍ 1. NÁMĚSTKA J.KOTKA
... skončilo po několikaměsíční režírované kampani sebedestrukčním rozbitím K20 !
 

Ode dne komunálních voleb (říjen 2010), kdy dřívější mocenská koalice ODS, ČSSD, KSČM a Zelených ztratila v Karlových Varech nadpoloviční většinu, začali političtí lídři a je ovládající prominentní struktury V.I.P. hledat cesty, jak novou koalici rozvrátit (vysv. za „struktury V.I.P.“ nelze dosazovat širokou skupinu vlivných osob, protože se jedná o velmi úzkou skupinu osob, které bezprostředně parazitují na majetku či rozpočtu města). Už v prvních dnech byl stanoven cíl: Jiří Kotek, lídr opoziční ALTERNATIVY, která si dala do voleb jednoznačný symbol a závazek:

Bezprostředně při sestavování nové koalice (KOA s 8 zast. – TOP09 se 4 – OCJJ se 3 – ALTERNATIVA s 5, tj. jednohlasová většina 20 zast. z celkových 38) a tvorbě koaliční smlouvy a programového prohlášení se rozjela téměř až hysterická kampaň zacílená právě na 1. náměstka, J.Kotka. Vyznačovala se arogantními výpady nových opozičních zastupitelů při jednání zastupitelstva, urážkami, osobní dehonestací, lhaním a účelovými kompilacemi. Byla rozvinuta sofistikovaná síť mediálních prostředků a dalších účelových prostředků, které byly k tomuto účelu použity:

"Politická" práce stran ODS a ČSSD,
která je orientována na osobní likvidaci, nikoliv na témata a podstatu vlastní politické práce a na její témata. Tyto strany v regionální politice totiž nemají témata, nepovažujeme-li za ně pouze boj o politickou moc a tunelování veřejného majetku. Občana-voliče či sebemenší náznak politického názoru, filosofie a kultury v projevu jejich stranické práce nenajdete. Jejím funkcionářům zůstaly likvidační praktiky z totalitních dob doslova pod kůží - mladé spolustraníky jakoby "třídní boj o moc" učili staří politruci. Vějíř jejich prostředků je dostatečně široký. Stačí shlédnout jednání zastupitelstva, přečíst stranická prohlášení jejich výborů, nebo jejich anonymní pamflety, které šíří. Intenzivně prolínají v prvcích uvedených v tomto přehledu (níže). Lídři obou těchto stran jsou posedlí mocí, ve které se prakticky doplňují se zájmy korumpujících V.I.P. Bohužel lídři KOA i TOP už k tomuto pojetí sklouzli také.

Citace z aktuálního rozhovoru s karlovarským předsedou ODS pro Deník: "Nová strategie opoziční práce", co si pod tím máme představovat ? "Opoziční činnost byla doposud soustředěna zejména na práci a chování odvolaného náměstka Kotka. Intenzivnější pozornost budeme nyní věnovat všem členům vládnoucí koalice a jejich zástupcům ve vedení města a v jednotlivých společnostech." (15.7.2011)

Webové stránky www.jirikotek.cz
... ZDE – zavedené již ve volební kampani profesionální reklamní agenturou 2M studio Ostrov, resp. panem Petrem Lněničkou. Ten mj. vede webové stránky několika městských společností, pana Hybnera(ČSSD), TOP09. Byl to anonymní web přihlášený na jméno „karelvypršelsetam“. Byl veden v první osobě – tedy „Já Jiří Kotek se snažím od roku 1992 dostat k moci, …“ Původní poskytovatel domény Český hosting odmítnul pomoci, ale po marné výzvě anonymnímu přihlašovateli k identifikaci web odpojil. Tento provozovatel mě odkázal na policii, které je ochoten sdělit identifikační cestu. Podal jsem proto Trestní oznámení na Policii ČR, že se cítím poškozen omezením osobních práv. Mezitím si pan Lněnička našel jiného poskytovatele a web znovu zprovoznil. Policie zjistila, že web je obsluhován přes holandské ID adresy, přesto po čase vypátrala pana Petra Lněničku a vyšetřování uzavřela tím, že ho postoupila Státnímu zastupitelství s návrhem na obžalobu v sazbě 2 roky. Právní zástupce pana Lněničky je z advokátní kanceláře Tocik, Šindelář, Bečvář.  Karlovarský státní zástupce Leoš Vaník věc trestného činu překlasifikoval a odeslal na Městský úřad do Ostrova jako přestupek (!).

Svobodná regionální média
(DENÍK, mfDNES) dala hojný prostor nepodloženým lžím a fabulacím opozičních zastupitelů Hybnera (ČSSD) a Dontha (ODS). Byl to jiný prostor než ten, který jsme v době své opoziční práce (do r. 2010) museli šéfredaktorům a redaktorům dokládat dokumenty a důkazy, rozhodnutími Úřadu či potvrzením jiných autorit. Těmto opozičníkům již stačilo napsat jakýkoliv nesmysl o nezákonnosti postupu (od zvolení nového vedení města, soutěže na výběr advokátů, neposkytování informací …) a média jim to bez uzardění otiskla. Bez jakékoliv zpětné reflexe skutečnosti! Proč by to dělala? Protože mají obavu, kdyby to nedělala, přišla by o některé bonitní V.I.P. inzerenty zadávající průběžnou inzerci, ze které jsou jejich noviny živy. Svoboda a serióznost médií tak obnažuje vážnou trhlinu!

Placená inzerce „Okénko Karlovaráka“
– výhradní novotvar DENÍKU KARLOVARSKA, který je zastřen do stránky určené regionálním zprávám (nikoliv inzerci). Tím budí dojem běžného komentáře či názoru. Do Okénka však může za peníze inzerent skutečně nalhat cokoliv! Využívali ho opoziční zastupitelé obou hlavních stran. Placený byl údajně z V.I.P. kruhů, jednou se podepsal Holoubkův spolupracovník pan Balcar, jednou MR ODS, jindy občané. Napíše-li do redakce KD poškozená osoba vysvětlující dopis a lživá nařčení oponuje odvracejícími argumenty, redakce jeho názor neotiskne. Vydavatel KD mu pouze doporučí, aby si také zaplatil inzertní plochu(!)


Televizní noviny TV NOVA
... ZDE – šokující exkluzivní kompilaci přineslo v předvečer jednání zastupitelstva 20.6.2011, odpolední + hlavní večerní zpravodajství "Televizní noviny" + noční. Redaktor Jiří Hynek vystupující v této televizní stanici jako exkluzívní odhalovač korupcí a nepravostí upletl ze standardního obchodního příběhu z roku 2000 neuvěřitelnou kompilaci o praní špinavých peněz, rusofilaci a tunelování…  Primátor Kulhánek a radní Toufar (TOP) informaci součinně adresně komentují jako odtrašující a avizují, že hodlají 1. náměstka řešit.

Osobní dopisy V.I.P. primátorovi či vedení města s výzvou, aby se tito čestní politici distancovali od jednání 1. náměstka J. Kotka. Obdobné objednávky, jako byly uplatňovány v minulém století. Byl to dopis pana Holoubka ve věci soutěžního vyhlášeného úkolu pro advokáty, kteří měli posoudit Nájemní smlouvu na teplárnu a druhý dopis byl od jeho jednatele v HC Energie s.r.o., ve věci kritiky financování jejich hokejového s.r.o. z městské dotace. Oba byly odeslány ze sekretariátu pana Holoubka společně, těsně po jeho hodinové návštěvě u primátora. V obou případech se primátor města svým dopisem zmíněným pisatelům od 1. náměstka distancoval, přestože již měl vědomost o nezákonných praktikách v čerpání dotací pro hokejové s.r.o., tak také v Teplárně.

Otevřený dopis pana Holoubka s odpovědí primátora ZDE 
Otevřený dopis jednatele HCEnergie s.r.o. s odpovědí primátora ZDE
(pozn. ... v obou případech se v konečném důsledku jedná prakticky o krytí trestných činností)

Trestní oznámení a podání kontrolním úřadům
(ÚHOS, MVČR, Krajský úřad) proti 1. náměstkovi J.Kotkovi. Podání nesou zřetelný rukopis advokátní kanceláře Tocik, Šindelář, Bečvář. Posledně jmenovaný bývalý důstojník specializovaného policejního orgánu (ÚOOZ), který je na magistrátu veden jako vedoucí odboru kontroly a auditu(!) – odtud čerpá nejen dostatek konspiračních informací, ale zároveň kryje prohřešky předchozí koalice a policií vyšetřovaných kauz. Primátor ho dokonce opakovaně zmocňuje k nahlížení do policejních spisů vyšetřovaných trestných kauz, aby mohl avizovat informace o průběhu policejního vyšetřování. 
Nicméně veškará učiněná podání proti 1. náměstkovi sice zabrala čas a energii na zákonem vyžadované "podání vysvětlení", ale následně byla patrně odložena či vyřešena zamítavě - úřady nerozkryly za činností 1. náměstka nezákonné kroky, ba ani výrazně zprofanovaní karlovarští státní zastupci (!).


Permanentní intriky a protichůdné iniciativy vrcholových úředníků magistrátu
, zejména tajemníka úřadu, pana Kaválka, zkorumpovaného před koncem minulého volebního období přidělením městského bytu se směšným nájenmým. Pan tajemník Kaválek měl v pracovním vztahu vždy bariéru byrokratických důvodů, pro které nechtěl konat a plnit náměstkovy pracovní požadavky související s prací na magistrátu. Jejich bojkot řešil po domluvě s primátorem. Zásadním byl příklad postoje k vyhození bývalého vedoucího OIT pana Bönsche a vedení marného a drahého soudního sporu s ním, které město prozatím prohrává a přichází k náhradě škody cca 1,5 mil.Kč. Posledním vyvrcholením je, do absurdního soudního sporu vyvedený, konkrétní příklad odmítnutí poskytnout informaci o průměrném platu lidí na právním odboru, ke kterému tajemník vydal 5 stránkové zamítavé Rozhodnutí (!). Synergicky s ním působila vedoucí právního odboru paní Sárová, se 4 Kindlovými tituly z Plzeňské PF na 1 disertační práci. Ta na předešlou koalicí zavázané smlouvy alarmujících kauz (Lázně III, Teplárna, jiné nevýhodné smlouvy …) vystavila „právní“ stanoviska, ve kterých smluvní vztahy alibizovala a hrozbou škod vytvářela tlak na současné koaliční vedení, že je nutné je plnit a závazky z nich realizovat. Obdobně implantovaný propuštěný vysoký policejní důstojník, pan Bečvář, který zametal stopy již za náměstka pana Keřky a i dnes v takové disharmonické činnosti pokračuje. Do práce si totiž přibral vydávání „právních“ názorů k funkčním úkonům 1. náměstka. Pod vedením primátora dokonale zprznil například Zásady pro zadávání veřejných zakázek, na kterých předtím 3 měsíce pracovalo několik erudovaných úředníků MM, zastupitelů pracovní skupiny a 3 právníci.

Permanentní Smírčí řízení K20
, které od ledna do května 2011iniciovali lídři KOA (primátor Kulhánek a radní Žemlička) probíhalo prakticky nepřetržitě. Jediným požadavkem byl od počátku ultimativní tlak na odstranění J. Kotka z funkce 1. náměstka. Od počátku se ke KOA přidali zastupitelé TOP 09 pan Malý, Toufar a Šembera. V červnu pan Rusev a na chvilku i pan Fujdiar z OCJJ. Ve „smírčích debatách“ byly nahlas vysloveny výhradně jen tyto malicherné a zástupné důvody: 

 •         Bönsch – dříve odvolaný ved. OIT v soudním sporu - marná snaha řešit spor smírem (škoda přes 1.mil.Kč)
 •         Neúčast 1.náměstka na poradách náměstků s primátorem
 •         Obchodní společnosti řešení zastoupení osob v koalici údajně „narychlo“ (koaliční partneři však byli liknaví v dodání nominací)
 •         PBH – předloženo kvapně do jednání ZM – změna likvidátora p. Horkého (ČSSD) a odvrácení trvající škody 
 •         Ignorace opozice ODS a ČSSD při úvodním jednání ZM o rozpočtu - 1.náměstek neodpovídal dle opozičních představ 
 •         Právníci – kritika opozice i koalice na VŘ pro jejich vyhledání - neoprávněná
 •         Fujdiarovy výhrady, že 1.náměstek neposlouchá jeho pokyny (proti právní)
 •         VŘ na dodávku energií – zdrženlivá debata 1.náměstka o preferenci elektronické aukce
 •         OCJJ požaduje jednání s úředníky RRS o IPRM - 1.nám. již absolvoval, liknavost v opakování
 •         Reorganizace na MM - … ekvilibristika P. Žemličky – že JK blokuje reorganizaci 
 •         Podání žaloby na určení vlastnictví k MF hale den před projednáním konečného textu (odvrácení prodlení první fakturace 9 mil.Kč a následně dalších)
 •         „Prodlení“ odpovědi JUDr. Vovsíkovi ve věci LD Trocnov (hra nájemce o levný odkup objektu)
 •         Zásady pro zadávání veřejných zakázek - na primátorova zadání zmrzačené tajemníkem Kaválkem a Bečvářem
 •         Fujdiarovo rozhořčení, k jeho opožděnému vyhlášení soutěže na bufet na Rolavě
 •         zneužitý OSOBNÍ dopis panem Rusevem (s invektivou "jděte do háje")
 •         výhrada p. Malý, že bylo připravené jednání s návrhem na usnesení představenstva
 •         O.Homolka – nedostal informaci o termínu soudního jednání Lázní III
    

Vypovězení Koaliční smlouvy primátorem Kulhánkem za hnutí KOA, které proběhlo souběžně s vysílanou reportáží TV NOVA v předvečer jednání zastupitelstva 20.6.2011. KOA touto obstrukcí chtěla říci, že její cit pro odpovědnost jí velí neporušit koaliční smlouvu (nesmí hlasovat pro odvolání člena koalice) Wink Tímto aktem byla ukončena koalice K20. Ve shodě jednající hnutí KOA a TOP 09 totiž disponující pouze 12 koaličními hlasy, proto si takto vytvořily půdu pro spojení hlasů s opozicí ODS, ČSSD a KSČM. 
Personifikace problému v osobě 1.náměstka primátora J.Kotka je zástupným a alibizujícím intrikováním kolem podstaty vlivných zájmů na neřešení nejkřiklavějších korupčních kauz. Za tímto hůře srozumitelným úkonem se skrývá bezprecedentní a matoucí úkon, kterým mělo být zastřeno porušení Koaliční smlouvy - tedy proto, aby KOA smlouvu neporušila, tak ji vypověděla. Ovšem do veřejnosti bezprostředně po odvolání 1. náměstka vyhlásila, že koalice funguje dál
Cool.

PROTO KOA POHŘBILA KOALICI!

Dokument ... ZDE
 

Jednání zastupitelstva - vlastní odvolání 1. náměstka z funkcí – 12 koaličních hlasů (KOA a TOP09) nestačilo, proto skutečně muselo dojít ke spojení s opozicí ODS(6) a ČSSD(7) a KSČM (3)! Stalo se tak v úvodu jednání zastupitelstva na návrh primátora P. Kulhánka. Videozáznam dokládá atmosféru hlasování a neskrývanou oslavu zainteresovaných stran se šampaňským(!) ... v záznamu je vystoupení odvolaného 1. náměstka, plus bonus následné debaty opozičních zastupitelů ČSSD a ODS. Zastupitelé TOP09 si hlavu s porušením koaliční smlouvy nedělali a většinově ji bez uzardění porušili.

Video – dokument ZDE  

Hlasování:

 

 subjekt ZM

 přítomní zast.

 hlasující zast.

NE hlasující zast. 

 KOA

8 

 TOP 09

1

 ODS

 ČSSD

 KSČM

 OCJJ

 ALTERNATIVA

 

  

"Posmrtný" kádrový posudek od primátora. Tento kompilát vedení KOA byl rozeslán do sítě 60 e-mailových adresátů, (výhradně novinářů)  a to v době, kdy už byl 1. náměstek, J. Kotek odvolán.

Co výhrada, to perla z příruček kádrových politruků 50 let minulého století: 
 

 


 Nejsem schopen a ochoten pracovat, jednat a nést společnou odpovědnost za konání člověka, který:

§  jedná nekoordinovaně, bez vědomí ostatních, není ochoten a ani schopen pracovat v týmu;

§  nedodržuje dohody ani termíny;

§  rozkládá výkonný úřední aparát města – a to i mimo svou gesci – svým nevybíravým chováním. Některým zaměstnancům dělá ze života peklo jen proto, že zde pracují už delší dobu; postrádám v jeho případě nezbytnou míru sociální inteligence a manažerské schopnosti řídit lidi, jednat s nimi a využívat jejich pracovní potenciál;

§  zanedbáním přípravy rozpočtu přivedl Správu lázeňských parků do neudržitelného stavu.

§  manipuluje s fakty a překrucuje realitu k obrazu svému;

§  z velké části svého nasazení prověřuje minulost, ale díky tomu dost opomíjí jemu svěřené strategické oblasti majetku a investic. Většina vedoucích odborů pracuje v podivné atmosféře neurčitého strachu a především nejistoty – postrádají jednoznačná zadání, která by byla orgány města řádně prodiskutována a o kterých by vládla ve vedení města shoda;

§  nerespektuje jakékoliv zadání, pokud to on sám neuzná za vhodné a pokud se mu nehodí;

§  záměrně neřeší problémy, které jsou z jeho pohledu povrchně administrativní, ale mohou vést až k porušování zákonů (zpracování pravidel o zadávání veřejných zakázek, ochrana osobních údajů při přenosech z jednání zastupitelstva);

§  po výhradách přednesených na smírčím řízení mi oznámí, že už mi nepodá ruku.
 

Jsem nucen konstatovat, že i v jiných věcech, než jsou bez vědomí rady činěné žaloby, jako manažer selhává. Správa lázeňských parků stojí před bankrotem, znění pravidel pro zadávání veřejných zakázek muselo být přepracováno do legislativně korektní podoby. V současnosti bude Krajský úřad řešit kolizi Jiřího Kotka se zákonem o střetu zájmů při projednávání pronájmu pozemků.
 

První náměstek Jiří Kotek se začal chovat velice podobně těm, které jsme ještě před rokem společně kritizovali: neuznává, že by se mohl mýlit, nekomunikuje, opovrhuje ostatními. Nepovažuje za důležité diskutovat závažné kroky, ale rovnou je činí - jménem města, ale aniž by o nich ostatní představitelé města věděli. Snažil jsem se, stejně jako většina mých koaličních kolegů, přimět Jiřího Kotka, aby s námi jednal jako s partnery, ale nebyl tomu bohužel nakloněn, i jednání s ALTERNATIVOU, která jej nominovala, jsou bezvýsledná.

 

Dostali jsme se tak do velice nepříjemné situace, která představuje pro město výhledově rizika právní, finanční i procesní. Nechci smířit s tím, že město Karlovy Vary podniká závažné kroky, o kterých neví ti, kdo dostali mandát karlovarské veřejnosti. Nechci se dočkat toho, že město bude řídit jedna tajuplná osobnost a legitimní vedení města o tom nebude mít ani ponětí. To považuji za nepřípustné.

 

Z výše uvedených důvodů se Karlovarská občanská alternativa shodla, že je z pohledu upřednostnění zájmů Karlových Varů neudržitelné fungovat v koalici, ve které působí v exekutivní pozici současný 1. náměstek primátora Jiří Kotek.


........

J.Kotek: SÍŤ BYLA PŘÍLIŠ ŠIROKÁ ... vyjádření k odvolání ... ZDE