Seriály
OPOZIČNÍ GLOSÁŘ

где родина мой


  ======================

=======================
KONTAKT DO REDAKCE:

info@radnicnilisty.cz
====================

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

Růžový panter
 


 


3 domy u Kolonády - Lázeňská 1, 3 a 5
  PRODEJ PŘEDEM VYBRANÉMU ZÁJEMCI . 13.červen 2007 - KARLOVARSKÁ POLICIE A ZASTUPITELSTVÍ
SE KONEČNĚ ROZHÝBALY !!!        ...ZDE
   

 

duben 2007 - VE VĚCI PRODEJE BYLO PODÁNO
NĚKOLIK PODNĚTŮ NA POLICII A ZASTUPITELSTVÍ ...ZDE
   

 

mapa letecká

 

 

Jednání zastupitelstva 27.března 2007
 

 Skandální arogance  zastiňující praktiky předlistopadového období

    

Prodej domů byl rozdělen do tří samostatných bodů jednání tak, jak byly domy mezi vybrané zájemce rozděleny. Téměř rok předem bylo v koaličním Roubínkově vedení města jasné, komu a za kolik se domy prodají. Šlo pouze o to jak. Nejprve musely být tyto domy vyjmuty ze seznamu neprodejných domů. To se stalo na jednání zastupitelstva 28.2.2006 v bodě různé (č. 96c). Do bodu různé, na konec jednání, se zpravidla strkají témata "narychlo" bez řádného projednání. Následně byl koaličníky připraven mechanismus prodeje a Rada města se do toho pustila 6.6.2006, kdy domy vypustila do "Výběrového řízení" a to i bez usnesení Zastupitelstva!  Celá anabáze tohoto prodeje proběhla ve dvou etapách rozdělených volbami (21.říjen 2006). 


 

Podrobný průběh celého ročního "výběrového" cyklu
najdete v odkazech níže uvedených etap:


 I. ETAPA
100 dolar

Chtělo staré zastupitelstvo ve finiši vytáhnout kapříky?   
 jak probíhala I. fáze "výběrového řízení" z období červen - říjen 2006
je popsáno (včetně tabulek s nabídkami) 
   
ZDE  

 


                                        II. ETAPA
                                                       100 dolar
                                  Nové zastupitelstvo v kolejích starého,
                                  
   s novým vynálezem: „Detekční VŘ“!   

 jak probíhala II. fáze "výběrového řízení" z období listopad ´06 - březen ´07 
s najatou firmou Gordion, která to za 160 tis.Kč "zlegalizovala"
je popsáno (včetně tabulek s nabídkami)

 ZDE


III. ETAPA

V posledních dnech, před jednáním zastupitelstva města. Proběhla obrovská vlna nevole v opoziční části zastupitelstva a v médiích se ozvala také veřejnost. Vyjádření opozičních zastupitelů a otevřený dopis zúčastněné a vyřazené společnosti Mgr. Šretra, předs.předst. Karlovarské průmyslové skupiny a.s. najdete

 ZDE 


 

... 

 ZÁVĚREČNÁ GLOSA K ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA O PRODEJI:


 

Tento záznam činíme jako opoziční zastupitelé. Nejsme detektivní kanceláří, ani si neosobujeme právo kohokoliv z veřejných činitelů ODS a ČSSD stíhat a už vůbec ne soudit. Realita, na kterou jsme v zastupitelstvu a na magistrátu však narazili, zastínila naše nejsmutnější představy! Odmítáme akceptovat jejich nikoliv politické, ale "mafiánské" koaliční spolčení, ve kterém vedou naše město do morálního a společenského úpadku. To co činí totiž nemá s politikou ani rozumnou samosprávou města nic společného. Jsme tou částí karlovarské veřejnosti, která to odmítala dále snášet.

  Koaliční většina ODS a ČSSD a zelení , ve složení:   

 Tabulka hlasování zastupitelů o prodeji:

J. Dietz 
ČSSD
J. Fiala,Ing.,CSc. 
ČSSD
T. Hybner,Bc. 
ČSSD
V. Larva,MUDr. 
ČSSD
R. Novák,Mgr. 
ČSSD
J. Petříková,Mgr. 
ČSSD
M. Šípek,RNDr. 
ČSSD
M. Wernerová 
ČSSD
M. Zeman 
ČSSD
W. Hauptmann,Ing. 
K. koalice
M. Švec,MUDr. 
K. koalice
P. Kulhánek,Ing. 
KOA
V. Lepík 
KOA
P. Žemlička,Ing. 
KOA
K. Bešťáková,PhDr. 
KSČM
J. Borka,Mgr. 
KSČM
N. Ettlerová 
KSČM
J. Murčo 
KSČM
Z. Musil,PhDr. 
KSČM
J. Balek 
ODS
J. Brdlík,MUDr. 
ODS
A. Donth 
ODS
J. Hejda 
ODS
V. Hůrka,Mgr. 
ODS
J. Keprta 
ODS
P. Keřka,Ing. 
ODS
D. Laubová 
ODS
O. Maceška,Ing. 
ODS
M. Makkiehová DiS 
ODS
P. Ondrejcsik 
ODS
V. Tomášek 
ODS
E. Vighová 
ODS
V. Vlková,JUDr. 
ODS
J. Zach 
ODS
J. Kotek,Ing. 
SNK ED
J. Růžička,RNDr. 
SNK ED
M. Chlapovič,MUDr. 
SZ
P. Žlebek,RNDr. 
SZ

 Celkem zastupitelů: 32 - ke schválení bylo potřeba: 20  hlasů
Pro: 23   Proti: 8   Zdrželo se: 1   Nehlasovalo: 0

PRO PROTI ZDRŽEL SE NEHLASOVAL
OMLUVEN NEPŘÍTOMEN    

  
 

  rozhodla, že prodá domy Lázeňská 1, 3 a 5   
     
v účelově zdeformovaném pseudo-výběrovém řízení, které v průběhu několikráte přizpůsobovala kupujícím tak, že nakonec zůstali takto vytipovávaní, detekovaní a vybíraní kupující ve "výběrové hře" sami.    
pro č
. 1 - Slot Game a.s., firma provozující všeliké hry hazardní. Firma personálně propojená s dalšími firmami jako např JAMP s.r.o. a další, více o společnosti ZDE. Podle loterijního zákona je povinna odvádět 10% ze svých tržeb společnostem veřejně prospěšným (neziskové, neobchodní, sociální sportovní, vzdělávací, nadační, obce a města, ...). To společnost deklarovala v tisku uvedením částky 86 mil. Kč a soupis těchto společností za rok 2005 uvedla do svojí Výroční zprávy (viz. str.15-17). V tomto soupise je uvedeno úctyhodných 74 společností, ale ještě několik desítek dalších jich v tomto seznamu uvedeno není, včetně OS Babiččin dvoreček. Ten si založil radní Zeman, 6.12.2005 (viz. samostatný oddíl "Radní Zeman načerno" ZDE na konci stránky), přesto stihl být jeho Dvoreček obdarován ještě v roce 2005 více než milonem korun. Tento veřejný činitel pak aktivně zasáhl ve všech stupních "výběru" kupujících (od obálkové-výběrové komise, radu města i zastupitelstvo) a doporučoval a hlasoval pro prodej. 
   

 Je to korupce?

  
pro č
. 3 - Golem, velkoobchod nápoji či dopravní firma ZDE, které vybudoval pan Klečka. Klobouk dolů a úcta za to! Pan Hejda, provozuje v areálu MHD servis na pneu a dodává a přezouvá Golemovi stovky kol. I to samo o sobě by mohlo být úctyhodné. Problém vidíme až v tom, že pan Hejda je veřejný činitel, radní města, člen obálkové-výběrové komise a navíc také předseda majetkové komise, který se do "výběru" kupujících také velmi aktivně zapojil, obhajoval a pledoval za prodej, hlasoval pro něj. Je to korupce? To, že byli oba pánové s dalším zastupitelem Dr.Brdlíkem na společné dovolené Maledivách krátce před konečným rozhodnutím o prodeji 3 domů v Lázeňské pokládám, já osobně, za úsměvnou trapnost a důkaz odlišného chápání hrany, za kterou by veřejný činitel neměl jít. 

  
 Je to korupce?

  
p
ro č. 5 - Moser a.s., ředitel a předseda představenstva ing. Vlk, předseda(mst.) městské ODS (není veřejně prezentován ani na www.ods.cz). 

  Je to korupce?

  ... A TĚMTO TŘEM ÚDAJNĚ NEJLEPŠÍM
 KARLOVARSKÝM FIRMÁM,
 BYLY DOMY PRODÁNY
 ZA POLOVINU CENY
 REÁLNĚ DOSAŽITELNÉ

 KDO SI MYSLÍTE, ŽE JE TO TAK SPRÁVNÉ,
 
 NAPIŠTE NÁM, PROSÍM!
 MY, OPOZIČNÍ ZASTUPITELÉ SNK-ED/ODA A KOA
 SI TO TOTIŽ NEMYSLÍME!