Seriály
OPOZIČNÍ GLOSÁŘ

где родина мой


  ======================

=======================
KONTAKT DO REDAKCE:

info@radnicnilisty.cz
====================

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

Růžový panter
 


 


Radní Zeman „načerno"

V této stránce jsou použity tištěné, obrazové a ZVUKOVÉ materiály !!!
kliknutím na červené pole se Vám načte ovládací panýlek  


Na protizákonné jednání pana Zemana poprvé upozornil DENÍK (dne 8.11.2006) když odhalil, že ve Smolných Pecích se buduje jakási farma bez stavebního povolení.
    
Babičin dvorečekVlastní slogan „Radní Zeman načerno" se poprvé objevil v tisku v prosinci 2006 před jednáním zastupitelstva. Byl použit v reakci na Zemanovo mlčení a následné mlžení ve věci realizace černé stavby ve Smolných Pecích 1/. Pan Zeman se vyjádřil ke své stavbě a v tisku zlehčil odpovědnost tím, že stavební úřad v Nejdku žádnou dokumentaci ke stavbě nepožadoval, protože prý staví jenom lehké stavby, postačila by mu ohláška.

K tomuto se ohradil vedoucí stavebního úřadu pan Satýnek a týž den zaslal do Deníku vyjádření 2/ svého úřadu. S panem Zemanem - občanským sdružením Babiččin dvoreček zahájil správní řízení „o odstranění stavby", ve kterém se v současné době již předpokládá, že po dodání dokumentace se stavba dodatečně povolí J. Na listopadovém zastupitelstvu, na výzvu opozice (Mgr.Žemlička, KOA) 3/, aby stav věcí vysvětlil. Pan Zeman nereagoval.

 

Na lednovém jednání karlovarského zastupitelstva měl být pan Zeman jmenován jednatelem městské společnosti Autocentrum F s.r.o. V této souvislosti zastupitelé KOA (Mgr. Žemlička) opakovaně požádali ZVUK4/ o předřazení bodu do programu jednání, ve kterém by pan Zeman řádně vysvětlil svůj nezákonný počin. Radniční koalice však dala zřetelně najevo, jak se i nadále bude chovat k pokleskům svých koaličních přátel a to tím, že odmítla zařadit bod do programu. V samostatném bodě pak radního Zemana (po krátkém opozičním pokusu a výzvě ZVUK 5/ k navržení jiného kandidáta) zastupitelstvo svojí většinou dokonce do funkce jednatele městské společnosti schválilo 6/ (!) - viz tabulka Jak zastupitelé hlasovali:

07. Jednatel společnosti AUTOCENTRUM F s.r.o.
J. Dietz 
ČSSD
J. Fiala,Ing.,CSc. 
ČSSD
T. Hybner,Bc. 
ČSSD
V. Larva,MUDr. 
ČSSD
R. Novák,Mgr. 
ČSSD
J. Petříková,Mgr. 
ČSSD
M. Šípek,RNDr. 
ČSSD
M. Wernerová 
ČSSD
M. Zeman 
ČSSD
W. Hauptmann,Ing. 
K. koalice
M. Švec,MUDr. 
K. koalice
P. Kulhánek,Ing. 
KOA
V. Lepík 
KOA
P. Žemlička,Ing. 
KOA
K. Bešťáková,PhDr. 
KSČM
J. Borka,Mgr. 
KSČM
N. Ettlerová 
KSČM
J. Murčo 
KSČM
Z. Musil,PhDr. 
KSČM
J. Balek 
ODS
J. Brdlík,MUDr. 
ODS
A. Donth 
ODS
J. Hejda 
ODS
V. Hůrka,Mgr. 
ODS
J. Keprta 
ODS
P. Keřka,Ing. 
ODS
D. Laubová 
ODS
O. Maceška,Ing. 
ODS
M. Makkiehová DiS 
ODS
P. Ondrejcsik 
ODS
V. Tomášek 
ODS
E. Vighová 
ODS
V. Vlková,JUDr. 
ODS
J. Zach 
ODS
J. Kotek,Ing. 
SNK ED
J. Růžička,RNDr. 
SNK ED
M. Chlapovič,MUDr. 
SZ
P. Žlebek,RNDr. 
SZ
 
PRO PROTI ZDRŽEL SE NEHLASOVAL
OMLUVEN NEPŘÍTOMEN  

Ke schválení bylo potřeba: 20  hlasů; Celkem zastupitelů: 34
Pro: 22   Proti: 2   Zdrželo se: 3   Nehlasovalo: 7

Byl přijat původní návrh rady:
Zastupitelstvo města delegovalo ve smyslu § 84 ods. 2 písm.g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana Martina Zemana, bytem Sadová 47, K. Vary do funkce jednatele obchodní společnosti AUTOCENTRUM F s.r.o.


PS:

Pan Zeman, radní Karlovarského magistrátu, je osobou veřejně činnou a svým chováním spoluvytváří normy chování ve společnosti. Reprezentuje ve svém postavení občany tohoto města. Přesto porušuje stavební zákon.
 

Vadí Vám to?
 

Jsem zastupitelem města a zároveň také trochu asistentem senátora Jana Horníka. Z těchto důvodů jsem kontaktován občany nejen z města, kterým to evidentně vadí. Lidé se obracejí i na kolegy z KOA. Proto jsem(e)  vznesl(i) na zastupitelstvu, tedy na fóru, které k mé práci náleží, dotaz a požádali jsme o vysvětlení. Vyjma MUDr. Larvova scestného úletu ZVUK7/, který byl spíše zřetelnou výhružkou po vystoupení J. Kotka (viz.pozn.č. 5), jsem(e) jinou odpověď nedostal(i).

Nerespektování stavebního zákona má v působnosti Karlovarského stavebního úřadu sice polohu malichernou, ale v jiných místech Čech tomu tak není.

Odpověď opozice v zastupitelstvu je shodná s odpovědí občanů, kteří o této kauze mají bližší informace:
 
Vadí nám to!

.... a proč vlastně?
 

Hojně pomlouvaný magistrát, o kterém se mezi lidmi hovoří jako o zkorumpovaném, by měl do veřejnosti vysílat jasné a průhledné signály, že tomu tak není. Jak je tomu v případě relativně banální „Zemanovy černé stavby"? Moc důvěryhodných počinů nám v tomto případě mocenská koalice neposkytla. Proto i ve mně samotném vyvstaly další otazníky:   

 • Kdyby totiž radní respektoval stavební zákon, měl by také řádnou stavebně technickou dokumentaci a vedl by stavební deník. Mohl by proto nezpochybnitelně odpovědět také na otázku kolik stavba stojí.
 • Kdyby nemlžil a vysvětlil majetkoprávní vztahy kolem farmy, řekl by jasně, kdo je tedy stavitelem a investorem jeho projektu „Babiččin dvoreček", možná by se už nikdo neptal, odkud pochází odpovídající obnos finančních prostředků na stavbu.
 • V čem spočívá "veřejná prospěšnost" jeho sdružení, které se stará o jeho farmu je asi také těžko vysvětlitelné.
 • ... a protože jeho ignorace veřejných dotazů roztáčí jen zbytečné emoce, a prohlubuje nedůvěru, vyvstává poslední a nejnepříjemnější pochybnost: Kdyby se nevnutil do výběrové komise na prodej domu Lázeňská 1 8/, kde rozhodujícím hlasem (čtvrtým ze sedmi celkových) prosadil prodej nejhorší, do očí bijící, cenové nabídce firmy Slot Game a.s. a následně totéž neučinil jako radní 9/, pak by snad ani nevadilo, kdyby právě tato firma převáděla část ze svých povinných odvodů z provozu výherních a hracích automatů právě na konto Zemanova bohulibého občanského sdružení Babiččin dvoreček" 10/.  Bohužel převádí a to v řádech miliónu Kč (!) Pan Zeman si založil své bohulibé občanské sdružení v prosinci 2005 a už za tento rok si nechal na jeho konto nadělit částku převyšující milión Kč (!)  

 Web

 

Použité dokumenty (přílohy):

 1. článek z Deníku ze dne 8.11.2006
 2. vyjádření vedoucího stavebního úřadu v Nejdku - Deník 9.11.2006
 3. vukový záznam ze 2.ZM žádosti o zařazení do programu jednání (Mgr. Žemlička, KOA)
 4. zvukový záznam ze 3.ZM žádosti o zařazení do programu jednání (Mgr. Žemlička, KOA)
 5. zvukový záznam z jednání ZM, apelu na koaliční vedení (ing. Kotek, ODA)
 6. oficiální výsledek hlasování o dosazení radního Zemana do funkce jednatele společnostizde
 7. zvukový záznam z jednání ZM, odmítnutí vysvětlení + výhružka (MUDr. Larva, ČSSD)
 8. Protokol z VŘ - vyhodnocení a stanovení pořadí na uchazečů na prodej Lázeňská 1
 9. Zápis USNESENÍ z Rady města na prodej Lázeňská č. 1, 3 a 5 - doporučení zastupitelstvu
 10. odkaz na internetovou nabídku ubytování Penzionu s babiččiným dvorečkem