Seriály
OPOZIČNÍ GLOSÁŘ





где родина мой


  ======================

=======================
KONTAKT DO REDAKCE:

info@radnicnilisty.cz
====================

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

Růžový panter
 


 


Stanovisko ke krizové situaci fiakristů V Karlových Varech
Datum: 04.05.2017
J.Kotek

Fiakristé sdružení v Cechu, mají s městem uzavřenou Nájemní smlouvu ke stanovištím, ve které se město zavázalo vytvořit podmínky pro provoz kočárů ve městě. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, 5 let, do r. 2020.

Cech měl v r. 2015/16 problémy s jednatelkou Cechu, protože městu nepředávala řádně platby fiakristů na nájemné. Tato situace vedla k zásahům náměstka Bruštíka do vztahů města k Cechu. Jakmile se fiakristé z Cechu dozvěděli o problémech, reagovali hned v prosinci 2016 výměnou jednatelky a výboru Cechu a také zaplacením dluhu urovnáním smluvních vztahů s městem.

Přesto v lednu pokračovala aktivita na straně města proti Cechu. To vyústilo k vydání neplatné výpovědi smlouvy a uspořádání velmi zmatečného výběrového řízení, ve kterém paradoxně rada vybrala jako vítěze předchozí jednatelku, přestože podala zjevně nereálnou nabídku.

Nejbližší zastupitelstvo konané dne 25.4.2017 neschválilo toto výběrové řízení a Radě města doporučila revokovat usnesení související s rozvrácení smluvních vztahů mezi městem a Cechem. Rada města však na mimořádném zdvojeném jednání dne 26.4.2017 usnesení zastupitelstva neakceptovala a pod výhružkou, že v neděli smlouva Cechu skončí, nutila v pátek odpoledne 29.4.2017 fiakristy podepsat dodatek nájemní smlouvy, kterým by výpověď oddálili o 5 měsíců.

Z těchto důvodů bylo svoláno protestní shromáždění fiakristů na pondělí 1.5.2017. Do centra města se sjely prakticky všichni fiakristé z Cechu a dožadovali se umožnění provozování kočárové dopravy. Navíc se v rámci ohlášeného veřejného shromáždění vydali po ohlášené trase na protestní procesí. To jim však velmi důrazně zarazila Městská policie v ul. Karla IV.

Hned následující den 2.5.2017 jednala Rada města, která se však touto závažnou krizí vůbec nezabývala (!). Na následné tiskové konferenci dnes (3.5.2017) pod dotazy novinářů sdělovali radní  své bludné právní a dojmové konstrukce, kterými své počínání obhajovali.

Radní sdělili, že město je provozovatelem kočárové dopravy, což není pravda – provozovatelem je Cech. Od smlouvy odstoupili radní údajně také proto, že jsou uvnitř Cechu spory. Nepravdivě uvedli, že je ve městě druhý Cech. Radní nerespektují registraci Cechu fiakristů a jeho statutárních orgánů Krajským soudem a jednají střídavě s odvolanou jednatelkou a s legitimními zástupci Cechu – paradoxně však preferují dohody s odvolanou jednatelkou. Radním je jedno, že fiakristům vznikají denně značné náklady na chov koní, že nemohou v začínající sezóně vydělávat a plnit smluvní závazky k hoteliérům a k cestovním kancelářím (nabídky v balíčcích) a k občany objednaným slavnostem (svatby).

Reakcí Cechu fiakristů k tomuto přístupu radních je ta, že byla podána žaloba proti neplatnosti výpovědi a domluveny nové demonstrační aktivity, které budou realizovány v následujících dnech.

PS - Jiří Kotek „Předložil jsem zastupitelům žádost a podnět ke svolání mimořádného jednání zastupitelstva, aby toto neprodleně krizi ukončilo a uvedlo stav věcí kolem kočárové dopravy do klidového stavu předcházející této krizi a zákazu vjezdu do města.“