Seriály
OPOZIČNÍ GLOSÁŘ

где родина мой


  ======================

=======================
KONTAKT DO REDAKCE:

info@radnicnilisty.cz
====================

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

Růžový panter
 


 


Projekt IDT u Tržnice na zastupitelstvu vybouchl
Datum: 22.12.2016
ARL

Na vánočním jednání Zastupitelstva města byla projednávána architektonická studie Integrovaného dopravního terminálu (IDT). Jiskřivá a kvalitní debata rozvalila koaliční bohorovnou jistotu "jediného možného řešení" u Tržnice a poukázala na hrozby, které tato vize na sebe váže: 

 

 

  .

 

Na jednání karlovarského zastupitelstva města (20.12.2016), byl do programu zařazen a také projednán předložený bod: Architektonická studie Integrovaný dopravní terminál (IDT) Karlovy Vary – zpráva o pořízení čistopisu studie. Tento projekt IDT u Tžnice vedení města vypustilo do realizačního procesu jako „Jediné možné řešení“(!).

 

 

Odpolední, sto minutovou debatu k tomuto tématu otevřel primátor Kulhánek svým sugestivním a přesvědčivým úvodem do problému. To demonstroval od samého počátku, když k architektonické studii říká, že to vlastně není architektonická ale zastavovací a ověřovací studie a pokračoval v tomto duchu celou diskusí. Následně mu pak více vystupujících vytknulo nepřesnosti a účelové manipulace, kterých použil. Do debaty pak jako první vstoupili zástupci veřejnosti, pan Rusev s odborným komentářem, po něm občané z dotčené lokality, kavárník a petičník proti IDT u Tržnice, pan Váňa a obyvatelka z Varšavské ulice, paní Plhová. Všichni IDT odmítli a sdělili důvody i to, že u mikrofonu nestojí pouze sami za sebe.

 

Po zástupcích z řad občanů dostali prostor opoziční zastupitelé, jejichž vystoupení si neodpustil glosovat řadu let nevyučitelný „moderátor“ pan Kulhánek. Místo moderování a koordinování debaty tyto komentuje. Z jednání zastupitelstev udělal svá tradiční peskovací a poučující fóra, když v diskusích uvádí „na pravou míru“ každé vystoupení opozičních zastupitelů, místo aby dal prostor dalšímu diskutujícímu k přednesení jeho příspěvku. Pro laiky a věci neznalé diváky, mnohdy i pro novináře, to pak může skutečně vypadat, jak to pan primátor hned "hezky vysvětlil". Proto pak mediální výstupy jsou mnohdy výrazně zastřené a deformují podstatu skutečností i opozičních výhrad.

 

Videozáznam jednání zastupitelstva města o IDT u Tržnice zmíněné skutečnosti v diskusi také obnažuje. Ke zhlédnutí je na stránkách města zde: http://front.publicstream.cz/karlovy_vary/archiv.html

(instruktážní poznámka: vyčkejte až se rozbalí program, podle data si rozklikněte dané jednání ZM = 20.12.2016, 7. jednání a najeďte si na probíraný b.j.č.21 – Architektonická studie…) Rozhodně stojí za to si udělat čas a toto ilustrativní představení zhlédnout.

.

 
hmotová vizualizace: vlevo parkovací dům pro 440 vozidel, namísto Správy parků, ve středu mega-hmota IDT u Tržnice (ta pak bude bez parkoviště) a vlaková stanice s proskleným koridorem pro pěší ... nakonec drsná perspektiva: žlutý rámec vpravo je výhledovou tsumami dalších betonových staveb do centar města!

.

Prvním vystupujícím opozičníkem byl J.Kotek, který se stal díky petičním podapisům 400 občanů zamocněncem veřejnosti ve stavebně správním řízením o změně územního plánu. Ten strukturovaně rozestřel celý problém a souvislosti výhrad k záměru IDT u Tržnice. Odkázal na mnohaletý konzistentní a zásadní přístup k řešení prostoru u Tržnice a k pobřežní lokalitě nad i pod Chebským mostem. Stěžejní části svého oponentního vystoupení doplnil ilustrativní projekcí s vizualizací IDT v prostoru podél Varšavské ulice. Diskutovanou vizi stavby označil za megalomanskou, srovnal jí v souvislostech s losovačkou a pojmenoval jako křižník Kulhánek.  

 

 

Předchozí shrnutí zásadních výhrad a odmítnutí IDT následně ve svých vystoupeních rozvedli opozičníci, pánové O.Homolka a J.Fujdiar, výčtem mnoha konkrétních problémů, které řešení IDT právě u Tržnice přináší. V rozběhlé debatě oponoval také P.Bouška poukazem na zdravotní rizika, stejně jako rizika pro lázeňství a vyzvihl společenskou váhu několika set podpisů pod peticí, u které je také petičníkem. Další diskuse se otočila na fabulujících komentářích primátora. V jejím závěru ještě vystoupili občané. Karlovarský rocker, pan B.Ziegler, který mimo jiné argumenty parodoval velikost stavby IDT K.Vary do příměru k letištím Londýně a Tokiu a ve finále rozkryl pan M.Rusev skandální skutečnost, že před pár měsíci vykoupil developer Lord Ship od Českých drah státní pozemky kolem Dolního nádraží – tedy pozemky strategicky pro města důležité. Neuvěřitelným faktem v tomto prodeji je, že dráhy prodaly pozemky také pod svými kolejemi(!). Úvahy o způsobu takovéhoto prodeje lze těžko odklonit od korupčních, stejně jako to, že město samo o pozemky neusilovalo.

 

Návrh usnesení, který formulovala odborná architektonická poradní komise rady města, paradoxně odmítnuli přijmout právě sami radní se svými koaličními souputníky. Jaký zmatek v hlavě přitom museli mít, když jich dokonce 16 nehlasovalo vůbec(!) a jediným vysvětlením tak může být hysterické zděšení či strach, že návrh přednesl opozičník J. Kotek.

 

 

Odmítnutý návrh na usnesení:

ZM ukládá RM KV ukončit projektovou přípravu IDT KV podle Architektonické studie Studia Hangár.

ZM ukládá RM následně postupovat dle konceptu doporučeného komisí architektury a památkové péče takto:

1.    Pořízení a vyhodnocení patřičných územně analytických a územně plánovacích podkladů se  zaměřením zejména na:

 
a) Dopravní systém ve městě, variantní dopravní model (bude řešit alternativně systém MHD i umístění IDT Karlovy Vary - např. Tržnice, Dolní nádraží, levý břeh Ohře, kombinace předchozích lokalit atd.),

b) zajištění udržitelného rozvoje,

c) ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistických a  architektonických,

d) ochranu mikroklimatu lázeňského místa Karlovy Vary a ochranu přírodních léčivých zdrojů.


2.    Pořízení komplexního generelu dopravy ve městě.

3.    V případě potřeby zakomponování výstupů z bodu 1. a 2. do nového územního plánu města nebo pořízení příslušné změny platného územního plánu.

4.    Následně na základě premis, definovaných ve výše uvedených bodech a dokumentech, preferovat možnosti umístění a celkového řešení IDT formou architektonické soutěže.

 

Paradoxně tak pro návrh hlasovali vesměs jenom opoziční zastupitelé ALTERNATIVY a OCJJ s dalšími třemi jednotlivými zástupci: